STRAFFEN EN MAATREGELEN VOORBEELDEN

Wanneer de rechter de feiten bewezen acht, zal hij een veroordeling en straf en/of maatregel uitspreken. De sancties kunnen onder meer variëren naargelang de ernst van de feiten, de mate waarin er verzachtende omstandigheden kunnen weerhouden worden en de vraag of er sprake is van wettelijke herhaling.

Wanneer de rechter de feiten bewezen acht, zal hij een veroordeling en straf uitspreken. Een van die mogelijke straffen, kan een geldboete zijn. Dan moet u een bepaalde gelsom betalen aan de Staat. Hoeveel die geldboete juist is, wordt bepaald door de rechter. Wel is het zo dat dit bedrag steeds vermenigvuldigd moet worden met de zogenaamde ‘opdeciemen’ (een soort indexering van geldboeten; in 2022 dient de uitgesproken geldboete bv. met 8 vermenigvuldigd te worden). Een geldboete kan de enige straf zijn die u moet ondergaan, dan wordt dit de hoofdstraf genoemd. Deze verschijnt op uw strafregister. Maar de rechter kan ook beslissen om samen met de geldboete een andere straf op te leggen, zoals een gevangenisstraf, zodat uw geldboete slechts een bijkomende straf is. De rechter voorziet ook steeds in een vervangende gevangenisstraf, die kan worden uitgevoerd indien u de geldboete niet betaalt. In dat geval kan er eventueel ook beslag worden gelegd op een deel van uw inkomsten of uw goederen.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

Een rechter kan u veroordelen tot een vrijheidsstraf, beter bekend als een gevangenisstraf. Dan zal u uw straf onder bepaalde voorwaarden moeten uitzitten in een strafinrichting of via elektronisch toezicht (enkelband).Mocht u reeds veroordeeld zijn tot voorlopige hechtenis, dan zullen die dagen worden afgetrokken van de duur van de uitgesproken gevangenisstraf.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

Een modaliteit van de vrijheidsberoving betreft het elektronisch toezicht.Bij elektronisch toezicht krijgt u een enkelband. Op uw verblijfsadres wordt een bewakingsbox geïnstalleerd, die een signaal uitzendt naar het centrum dat monitort of u op de vooraf bepaalde tijdstippen thuis bent.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

Als de rechter een opschorting of een straf met uitstel uitspreekt, kan hij hieraan voorwaarden koppelen. De autonome probatiestraf houdt in dat u gedurende een bepaalde periode voorwaarden naleeft. Telkens gaat het over probatievoorwaarden. Dat zijn geïndividualiseerde voorwaarden met als doel recidive te voorkomen. De begeleiding gebeurt door de justitieassistent.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

Wanneer de rechter de feiten bewezen acht, zal hij een straf uitspreken. Hij heeft de mogelijkheid om een geldboete of gevangenisstraf uit te spreken met (gedeeltelijk) uitstel. Dat betekent dat de uitvoering van de straf niet zal plaatsvinden indien de veroordeelde niet recidiveert gedurende een bepaalde proeftijd. Daarbij kan de rechter aan dit uitstel ook individuele probatievoorwaarden koppelen. Als de veroordeelde de voorwaarden respecteert en dus de proeftijd met succes doorloopt, vervalt de straf. De straf zal niet meer moeten worden uitgevoerd.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

Wanneer de rechter de feiten bewezen acht, zal hij in principe een veroordeling en straf uitspreken. Het is echter mogelijk dat hij de uitspraak over de straf opschort. Dat wil zeggen dat hij de feiten bewezen acht, maar geen straf uitspreekt gedurende een proeftermijn van één tot vijf jaar. Aan deze proeftermijn kunnen extra probatievoorwaarden gekoppeld worden. Als de proeftermijn succesvol doorlopen wordt, zal er geen straf meer uitgesproken worden.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

Wanneer de rechter de feiten bewezen acht, zal hij een veroordeling en straf uitspreken. Het is in veel gevallen mogelijk om een werkstraf uit te spreken. Een werkstraf kan evenwel niet opgelegd worden bij een veroordeling voor onder andere moord, doodslag, verkrachting of aanranding. De werkstraf moet binnen 12 maanden uitgevoerd worden. Concreet zal u in uw vrije tijd activiteiten moeten doen ten voordele van de samenleving, bijvoorbeeld bij de groendienst of de gemeente. De justitieassistent zal u hierbij bijstaan en controleren. Als u de werkstraf niet volledig of correct uitvoert, zal de justitieassistent dit melden aan de probatiecommissie. De procureur des Konings kan dan beslissen dat de vervangende straf - zijnde een gevangenisstraf of geldboete - uitgevoerd moet worden.

senodevriendt.bemaak een afpsraak